Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuj Zobacz więcej

Warsztaty

JN post on październik 17th, 2012

I. Komputerowa analiza danych jakościowych na przykładzie wybranych programów

Głównym celem warsztatów jest zapoznanie uczestników kursu z możliwościami oraz sposobami wykorzystania wybranych programów komputerowych wspomagających analizę danych jakościowych. Kurs skierowany jest przede wszystkim do badaczy, którzy dopiero chcą spróbować swoich sił w realizacji własnych projektów badawczych z wykorzystaniem programów CAQDA. W ich wypadku dobrym pomysłem może się okazać oprogramowanie bezpłatne dystrybuowane na zasadach licencji GNU, które w większości przypadków stanowi dobrą alternatywę dla nadal dość drogich i z tego względu nie zawsze powszechnie dostępnych programów odpłatnych. Dlatego podczas warsztatów ich uczestnicy zapoznają się z wybranymi, bezpłatnymi programami wspomagającymi proces analizy danych jakościowych.

Treść warsztatu

• Wprowadzenie do komputerowo wspomaganej analizy danych jakościowych – zarys historyczny, geneza i kierunki rozwoju oprogramowania CAQDA;
• Podziały i rodzaje w obrębie programów wspomagających analizę danych jakościowych;
• Przygotowanie materiału do analizy z wykorzystaniem CAQDAS;
• Tworzenie plików i importowanie danych;
• Wstępne etapy analizy, fragmentacja danych i kodowanie otwarte;
• Posługiwanie się kodami, przeszukiwanie poprzez kody i praca z listą kodów;
• Kodowanie selektywne, tworzenie kategorii i przyporządkowywanie kodów;
• Sortowanie i organizacja zbiorów kategorii, prowadzenie memos w analizie;
• Tworzenie map pojęciowych i diagramów integrujących;
• Eksportowanie wyników analizy danych;
• Wykorzystanie wygenerowanych informacji do tworzenia raportu badawczego.

Opisane powyżej zagadnienia będą realizowane poprzez zapoznawanie uczestników kursu z funkcjami oferowanymi przez takiej progamy jak: Audacity, OpenCode, WeftQDA, EZ-Text czy CmapTools. Opcjonalnie, w miarę możliwości, zaprezentowane zostaną inne programy należące do rodziny CAQDA.

II. NVivo – przykład programu do komputerowej analizy danych jakościowych

Głównym celem warsztatów jest zapoznanie uczestników kursu z możliwościami oraz sposobami wykorzystania programu NVivo służącego do wspomagania analizy danych jakościowych. Warsztat skierowany jest przede wszystkim do badaczy, którzy dopiero chcą spróbować swoich sił w realizacji własnych projektów badawczych z wykorzystaniem programów CAQDA. Główny nacisk zostanie położony na zaznajomieniu uczestników ze środowiskiem oprogramowania NVivo oraz wskazaniem sposobów wykorzystania najważniejszych funkcji programu podczas realizacji projektu badawczego opartego na metodologii teorii ugruntowanej.

Treść warsztatu

• Przygotowanie materiału do analizy z wykorzystaniem CAQDAS;
• Tworzenie plików i importowanie danych;
• Wstępne etapy analizy, fragmentacja danych i kodowanie otwarte;
• Posługiwanie się kodami, przeszukiwanie poprzez kody i praca z listą kodów;
• Kodowanie selektywne, tworzenie kategorii i przyporządkowywanie kodów;
• Sortowanie i organizacja zbiorów kategorii, prowadzenie memos w analizie;
• Tworzenie map pojęciowych i diagramów integrujących;
• Eksportowanie wyników analizy danych.

III. Atlas.ti – przykład programu do komputerowej analizy danych jakościowych

Głównym celem warsztatów jest zapoznanie uczestników kursu z możliwościami oraz sposobami wykorzystania programu Atlas.ti służącego do wspomagania analizy danych jakościowych. Warsztat skierowany jest przede wszystkim do badaczy, którzy dopiero chcą spróbować swoich sił w realizacji własnych projektów badawczych z wykorzystaniem programów CAQDA. Główny nacisk zostanie położony na zaznajomieniu uczestników ze środowiskiem oprogramowania Atlas.ti oraz wskazaniem sposobów wykorzystania najważniejszych funkcji programu podczas realizacji projektu badawczego opartego na metodologii teorii ugruntowanej.

Treść warsztatu

• Przygotowanie materiału do analizy z wykorzystaniem CAQDAS;
• Tworzenie plików i importowanie danych;
• Wstępne etapy analizy, fragmentacja danych i kodowanie otwarte;
• Posługiwanie się kodami, przeszukiwanie poprzez kody i praca z listą kodów;
• Kodowanie selektywne, tworzenie kategorii i przyporządkowywanie kodów;
• Sortowanie i organizacja zbiorów kategorii, prowadzenie memos w analizie;
• Tworzenie map pojęciowych i diagramów integrujących;
• Eksportowanie wyników analizy danych.

IV. Metodologia teorii ugruntowanej – perspektywa jakościowa w badaniach społecznych

Głównym celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z podstawowymi procedurami analitycznymi składającymi się na proces badawczy metodologii teorii ugruntowanej. Będą one skierowane do badaczy rozpoczynających stosowanie procedur metodologii teorii ugruntowanej. Warsztaty realizowane będą w formie omówienia wprowadzającego poszczególne zagadnienia, a następnie samodzielnej pracy uczestników nad danymi oraz grupowej dyskusji nad efektami przeprowadzonych działań analitycznych.

Treść warsztatu

• Omówienie różnych stylów kodowania w metodologicznej teorii ugruntowanej
• Procedury kodowania otwartego;
• Techniki wspomagania wrażliwości teoretycznej;
• Kodowanie zogniskowane i selektywne;
• Paradygmat kodowania;
• Macierz warunków;
• Rodziny kodów teoretycznych;
• Wyłanianie kategorii centralnej;
• Teoretyczne pobieranie próbek.
• Teoretyczne nasycenie;
• Pisanie not teoretycznych;
• Tworzenie diagramu integrującego.